vineri, 22 noiembrie, 2019
Prima pagină / Satiră / Pățăniile lu veșinu Nilă – poezie în grai bănățean -

Pățăniile lu veșinu Nilă – poezie în grai bănățean -

Hai să vă spun șe-o pățât, nu cu multă vreme-n urmă,

Veșinu mieu, Nilă Cârșeag, lu care uni-i spun Râmă.

 

Acum vr’o două luni șî șeva, într-o dzî cătră-nsărat,

Îl văd pră veșinu Nilă cam zăbăuc șî supărat.

 

- Șe-ai veșine, ieșci beceag, că ce văd cam năcăjât?

- Nu-s beceag uico Pătruț, stăi să vedz șe am pățât.

 

Mă ghingii în capu mieu – iar o dat cu șeva chix;

- Ăi cu cablu m-or tăiat nășce cănale, tăman ălea – XXX.

 

- XXX?…(io, pră ni-znaiu), – Șe programe-au să-ț arăce?

- Porno uică, pântru oameni mari, nuu.. dăsămne animace.

 

- Păi dacă-s dă oameni mari atunci dă șe le-or tăiat?

Le-ai arătat buletinu? N-or vădzut că ieșci…bărbat?

 

- Șădz molcom uico Pătruț, nu iei trăbă luaț la rost,

Nu d-aia mi le-or tăiat, stăi ca să-ț spun cum o fost.

 

O lună ce lasă ce uiț dafecea, șică pântru ’’promovare’’,

Dup-aia țî le bagă la plată, ori dă nu vrei, țî le taie.

 

Când mă pogogeam cu iei, ne-am fi-nțăles pân’ la urmă,

Îș băgă șî dracu coada ș-o adusă pra bătrână.

 

- Șe-ț trăbă comegii d-ășcea, ha?  Cu țâță șî cu crăcane,

Muieri care să…. toată dzâua, gospogi-po-milo doamne!

 

Dzăce lei măi mult dă plată la toată finea lunii?

Iă-țî-le drașe că-s scumpe, ajiunjem dă miru lumii.

 

Dacă le vege ș-al mic, ha? Șî povestășce la școală?

Ne fașiem dă pocaină-n sat că am dat-o în smincială!

 

Dă bani-ăia iă șe-ț’ trăbă, plec, lăcedz ș-alce măteriale

Șî gată odat’ cotarca, dă-țî-le bolilor dă cănale.

 

Iar dacă baș îț fălieșce șeva ca să îț fași treaba,

Captă, ț-or pica măi lesni bumbii ăia dă veagra.

 

- Uice, vedz uico Pătruț, d-aia mi-s cu supărare,

Da’ nu mă las io p’ă soacră, să vegem care-i măi tare!

 

După șe-o gătat cotarca cum o dzâs, nu s-o lăsat,

Ș-o luat frace un compiutăr…ăl măi cheț dîn sat.

 

Îl întrăb: – Șe fași cu iel, dă șe-ai dat atât bănet?

- Să văd ruga la Rășița când să dă pră internet!

 

Dar pră mine nu mă șeluie, io țî l-am ghișit la fix,

Pră internet vrea să s-ă uice tăt la comegii XXX.

 

                             ***

După un dărap dă vreme, Nilă – tare spăriat:

- Vin la cin’ uico Pătruț să-ț spun potca șe-am tăinat.

 

- Șe ai măi pățât veșine? bag sama că nu-i a bună.

- M-o blocat calculatoriu baș polițâia română!

 

- Baș polițâia, cum zmău? Fuji d-aiși lasă-mă-n pașe!

- Dzău dacă ce mint mă uică, stăi ca să îț spun cum fașe.

 

Îi dau ștrom șî să apringe, dar ecranu-i înlemnit,

Cât aș clincăni dîn mausăr tăt rămâne-nțăpenit.

 

- Nu l-o fi strâcat al mic? Că-i becheri, tăt natu șcie.

- Nuuu.. că-i molărită pră iel insâgna dă polițâie,

 

Șî scrie mare, cu roșu, că m-or aflat vinovat

C-am călcat nu-ș-câce legi. D-aia m-or șî amendat.

 

Oi fi buduluit pră internet pră unge n-o fi trăbuit,

Dar d-unge zmăului să șciu că trăb-aprobăluit?!

 

Pântru ca să mi-l sloboadă, patru milioane-i gloaba,

Vin la cine ș-uica Ghiță să mă sfătui, care-i treaba?

 

Șe să fac, să o plăcesc? Nu șciu, să mă fac că ploaie?

Dacă-m’ vin mascaț la poartă să mă baje la pârnaie?

 

- Ia-ntrabă-l pr-uică-tu Ghiță, dacă cu vr’un știc dîn maus,

Ce poace scăpa dă gloabă, șî măi cu sam’ dă țuhaus.

 

Dar apoi să șădz cumince, să ce-ogoi, să fii discret

Barem d-acum înăince, când ce măi uiț pră internet.

 

Șî să șcii că țî să trajie baș d-atunci, dă când l-ai loat!

Vedz, să nu s-ă gioache dă viruș, trăbuia câta udat.

 

se încarcă...

Despre Pătruț Bârcă

avatar

Răspunde

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>